Šumavské lokálky

Volary nabízejí výborné železniční spojení do 4 směrů. Tratě na Volarsku procházejí nejhezčími přírodními partiemi Národního parku Šumava. Vlakem lze dojet i tam, kam auta nesmějí. V létě jezdí na Volarsku zvláštní historické vlaky s parní lokomotivou.

Volarské šance

U Soumarského mostu nad pravým břehem Vltavy se v terénu dodnes dochovaly pozůstatky bojového postavení vojsk z počátků Třicetileté války (1618-48). K prvním bojům Třicetileté války došlo právě na Volarsku. Dělostřelecká reduta u Soumarského mostu zde kryla přechod řeky. Hluboké příkopy a okopy pravidelného tvaru se v lese nad rozcestím dochovaly po bezmála čtyři sta let. Informační panel u pozůstatků reduty zobrazuje její původní podobu a popisuje průběh bojů. Nálezy militarií z místa uchovává Prachatické muzeum. Šumavské lokálky Volary nabízejí výborné železniční spojení do 4 směrů. Tratě na Volarsku procházejí nejhezčími přírodními partiemi Národního parku Šumava. Vlakem lze dojet i tam, kam auta nesmějí. V létě jezdí na Volarsku zvláštní historické vlaky s parní lokomotivou.

Dřevěné plastiky Volary

Při procházce naším městem často narazíte na dřevěné sochy a plastiky. Ty pocházejí z řezbářského sympozia, které se ve Volarech konalo v létě roku 1996. V našem městě se sešlo 35 umělců z 15 zemí několika kontinentů. Jako materiál jim posloužilo dřevo z volarských lesů, coby inspirace pak naše město a okolní šumavská příroda. Občané a návštěvníci Volar mohli den za dnem sledovat proces vzniku uměleckých děl, která byla poté věnována městu a rozmístěna v jeho zákoutích. Za povšimnutí stojí především vyřezávaná vstupní brána do města, figura harlekýna či lesní duch a další. Objevte si sami pro sebe tu sochu či plastiku, která osloví právě vás!

Alpská architektura Volary

Volary jsou památkovou rezervací roubené architektury alpského typu a to jako jediná lokalita v České republice! Roubené volarské domy mají nezvykle plochou střechu, která kryje jak obytnou, tak hospodářskou část. Charakteristickým prvkem průčelí jsou ozdobně vyřezávané pavláčky. Na podmáčených lukách okolo města stávalo na půl tisíce roubených seníků. Navštivte volarské muzeum v roubeném alpském domě. Jedna ze stálých expozic je věnována právě alpské architektuře starých Volar.

Volarské vycházkové okruhy

Červený vycházkový okruh

Nejdelší z volarských vycházkových okruhů nabízí věkovitou alej s křížovou cestou, vyhlídky, horské louky i stinné přítmí hlubokého šumavského lesa. Dejte se od kostela vzhůru ke hřbitovu a velkolepou alejí v trase Zlaté stezky vyjděte nad město. Uvidíte několik kapliček, ale teprve u velké barokní kaple začíná volarská křížová cesta. Z vrcholu Kalvárie sejděte do ohybu původní cesty, kde se vám nabízí vyhlídka na Volary a hradbu hraničního horstva. Odtud se můžete vrátit zpět do města anebo pokračovat dále. Červeně značený okruh vás střídavě horskými lukami a lesem dovede odtud zhruba za hodinu zpět do města.

Zelený vycházkový okruh

Nejkratší z volarských vycházkových okruhů lze snadno projít za zhruba jednu hodinu. Přes Staré Město s ukázkami roubené alpské architektury vás zavede do luk a pastvin pod Bobíkem na severním okraji města. Otevřenou krajinou po osluněné cestě přes Volarský potok a kolem seníků mezi pasoucími se stády ovcí a krav dojdete k vyhlídce u menhirů a zpět na Staré Město.

Modrý vycházkový okruh

Modrý vycházkový okruh vás vyvede z města západním směrem. Alejí u školy vás povede kolem horských dvorců a samot, vyjdete do lesa, jímž obejdete Lískový vrch, a zpět sejdete cestou nad souběhem tratí šumavských lokálek. Nejspíš najdete houby či divoké kosatce, možná uvidíte jelení či srnčí zvěř a nesmíte se leknout, když kolem vás projede parní vlak…

Volarské slavnosti dřeva

Volarské slavnosti dřeva jsou tradiční městskou slavností, která se koná každoročně o třetím víkendu v srpnu. Jedná se o bohatě koncipovanou prezentaci dřevařské tradice, historických řemesel, umělců a zábavy, dobrého jídla a pití i hudby a tance. Družstva partnerských měst soutěží v netradičních dřevařských disciplínách o obří volarský dřevák. Na těchto slavnostech byl rovněž vytvořen rekord v počtu lidí v dřevácích, kteří se sešli na jednom místě, čímž se Volary zapsaly do Knihy českých rekordů. Volarské slavnosti dřeva zároveň slouží k setkání obyvatel, rodáků a přátel Volar a Šumavy.

Volarská zlatá – hořká bylinná lihovina

Originální produktem města Volary je Volarská zlatá čili hořká bylinná lihovina. Volarská zlatá má jedinečnou recepturu a originální etiketu. K dostání je pouze ve městě Volary! Ochutnejte Volarskou zlatou, charakteristickou svou vzácnou chutí vzniklou spojením čirosti vltavských vod, vůní volarských lučin a přítmí šumavských lesů. Na Zlatou stezku! Na zlaté časy! Na zdraví!

Křížová cesta

Unikátní lesní a kompletně dochovaná křížová cesta z 19. století se nachází východním směrem nad městem ve svazích vrchu Kamenáč. Tvoří ji dvanáct kapliček z dioritu a dvě sochařsky bohatě koncipovaná zastavení s Ježíšem na kříži na vrcholu kamenného schodiště a boží hrob ve skalce. Roku 2008 započalo město s restaurováním křížové cesty. Ta vychází od barokní kaple na konci působivé aleje vedené v trase historické solné Zlaté stezky. Ke křížové cestě lze dojít alejí po žluté turistické značce a zároveň po červeném vycházkovém okruhu.

Volarský pivovar

Volarský měšťanský pivovar byl založen roku 1875, voda pro pivovarskou studnu se vybírala z 5 pramenů. O místo prvního sládka volarského pivovaru se ucházelo 48 zájemců. Vybrán byl Hugo Ulm, který předtím vařil pivo v Plzni. Poprvé bylo volarské pivo veřejně čepováno v dubnu 1879. Do půl roku pivovar dodával pivo do hostinců již ve 37 místech. Vařilo se výčepní pivo i ležák. Do roku 1900 byl pivovar největší budovou ve městě. Coby chlouba Volar byl zván „Volarskými Hradčany“. Pivo chutí a kvalitou konkurovalo Plzeňskému Prazdroji i Budějovickému Budvaru. Vaření piva zaniklo počátkem 60. let 20. století.

Menhiry

Návrší nad volarským Starým Městem zdobí kromlech čili rondel 11 prehistorických menhirů. Ty byly městu věnovány skupinou badatelů, kteří je zachránili ze zaniklé lokality v Krušných horách. Menhiry byly ve Volarech vztyčeny v dubnu 2007. Kamenný kruh je sestaven ze dvou pentagramů a středové stély. Koncipován je částečně jako observatoř a částečně jako svatyně. Polohy jednotlivých menhirů odpovídají poloze slunce ve dnech slunovratů a ve dnech keltských svátků betain a samain. Pozor: menhiry stojí na soukromém pozemku!