Menhiry

Návrší nad volarským Starým Městem zdobí kromlech čili rondel 11 prehistorických menhirů. Ty byly městu věnovány skupinou badatelů, kteří je zachránili ze zaniklé lokality v Krušných horách. Menhiry byly ve Volarech vztyčeny v dubnu 2007. Kamenný kruh je sestaven ze dvou pentagramů a středové stély. Koncipován je částečně jako observatoř a částečně jako svatyně. Polohy jednotlivých menhirů odpovídají poloze slunce ve dnech slunovratů a ve dnech keltských svátků betain a samain. Pozor: menhiry stojí na soukromém pozemku!