Volarské šance

U Soumarského mostu nad pravým břehem Vltavy se v terénu dodnes dochovaly pozůstatky bojového postavení vojsk z počátků Třicetileté války (1618-48). K prvním bojům Třicetileté války došlo právě na Volarsku. Dělostřelecká reduta u Soumarského mostu zde kryla přechod řeky. Hluboké příkopy a okopy pravidelného tvaru se v lese nad rozcestím dochovaly po bezmála čtyři sta let. Informační panel u pozůstatků reduty zobrazuje její původní podobu a popisuje průběh bojů. Nálezy militarií z místa uchovává Prachatické muzeum. Šumavské lokálky Volary nabízejí výborné železniční spojení do 4 směrů. Tratě na Volarsku procházejí nejhezčími přírodními partiemi Národního parku Šumava. Vlakem lze dojet i tam, kam auta nesmějí. V létě jezdí na Volarsku zvláštní historické vlaky s parní lokomotivou.