Alpská architektura Volary

Volary jsou památkovou rezervací roubené architektury alpského typu a to jako jediná lokalita v České republice! Roubené volarské domy mají nezvykle plochou střechu, která kryje jak obytnou, tak hospodářskou část. Charakteristickým prvkem průčelí jsou ozdobně vyřezávané pavláčky. Na podmáčených lukách okolo města stávalo na půl tisíce roubených seníků. Navštivte volarské muzeum v roubeném alpském domě. Jedna ze stálých expozic je věnována právě alpské architektuře starých Volar.