Volarské vycházkové okruhy

Červený vycházkový okruh

Nejdelší z volarských vycházkových okruhů nabízí věkovitou alej s křížovou cestou, vyhlídky, horské louky i stinné přítmí hlubokého šumavského lesa. Dejte se od kostela vzhůru ke hřbitovu a velkolepou alejí v trase Zlaté stezky vyjděte nad město. Uvidíte několik kapliček, ale teprve u velké barokní kaple začíná volarská křížová cesta. Z vrcholu Kalvárie sejděte do ohybu původní cesty, kde se vám nabízí vyhlídka na Volary a hradbu hraničního horstva. Odtud se můžete vrátit zpět do města anebo pokračovat dále. Červeně značený okruh vás střídavě horskými lukami a lesem dovede odtud zhruba za hodinu zpět do města.

Zelený vycházkový okruh

Nejkratší z volarských vycházkových okruhů lze snadno projít za zhruba jednu hodinu. Přes Staré Město s ukázkami roubené alpské architektury vás zavede do luk a pastvin pod Bobíkem na severním okraji města. Otevřenou krajinou po osluněné cestě přes Volarský potok a kolem seníků mezi pasoucími se stády ovcí a krav dojdete k vyhlídce u menhirů a zpět na Staré Město.

Modrý vycházkový okruh

Modrý vycházkový okruh vás vyvede z města západním směrem. Alejí u školy vás povede kolem horských dvorců a samot, vyjdete do lesa, jímž obejdete Lískový vrch, a zpět sejdete cestou nad souběhem tratí šumavských lokálek. Nejspíš najdete houby či divoké kosatce, možná uvidíte jelení či srnčí zvěř a nesmíte se leknout, když kolem vás projede parní vlak…