Volarské domy

Volary bývaly známy jako „alpské městečko“ či „šumavské Tyroly“. Bývaly označovány za největší roubené město u nás a to ještě i po velkém požáru z r. 1863. Zdejší roubená architektura alpského typu je unikátem v českých zemích. Volarské alpské domy mají nezvykle plochou střechu, pod níž je ukryta jak obytná, tak hospodářská část domu. Typickou částí domu jsou ozdobně vyřezávané pavláčky. Volarské alpské domy jsou ojedinělou kategorií lidové architektury u nás a od roku 1995 i památkovou rezervací. Navštivte část Staré Město a volarské muzeum v roubeném alpském domě z 18. století.