Tajemný původ Volaranů

Staří Volarané byli rázovitou komunitou patrně alpského původu. Od okolních obyvatel Šumavy se odlišovali jazykem, zvyklostmi, tradicemi i uzavřeností své společnosti. Staré Volary byly ojedinělou enklávou horské Šumavy. „Co jsou Čechům Chodové, to jsou pro šumavské Němce Volarané,“ uvádělo se. Nářečně se starým Volaranům říkalo Wallingři. Pro jejich odlišnost se jim přezdívalo „šumavští Číňané“. Byli výtečnými chovateli dobytka, vyhlášenými pytláky a dokonale ovládali vše, co se týkalo zacházení se dřevem a jeho zpracováním.