Prachatice

Okresní město Prachatice je jedno z nejzdobnějších v jižních Čechách. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m nad mořem na Živném (Belecském) potoce. Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule.Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel.

Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století. Po staletí trvající stavební stagnace přispela k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby. Ve městě zůstaly zčásti zachovány hradby ze 14. století, které byly ve století 16. doplněny o druhý hradební pás s dělostřeleckými baštami. Součástí opevnění byla i bašta Helvít a mohutná gotickorenesanční Dolní brána, která se jako jediná ze tří dochovala do současnosti.

Nedaleko ní se tyčí nad Prachatice tzv. Žižkova skála. Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu, z níž je pěkný výhled na město.
Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský kostel svatého Jakuba na náměstí, který byl založen a stavěn současně s městem.

Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou. Jeho dominantou je pseudorenesanční budova nové radnice postavená v letech 1902 – 1903. Hodnotná renesanční stará radnice pochází z let 1570 – 1571.
V městském jádru zůstala dochována řada pozdně gotických (druhá polovina 15. století) a renesančních (16. století) domů, z nichž mají mnohé pručelí zdobené náročnými sgrafity (Knížecí dům, Literátská škola, dům Ždárských a další).
V bývalém domě Ždárských na náměstí je dnes umístěno městské muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.

Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika – největší sluneční hodiny v ČR. Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty. Významným rodákem z Prachatic byl Křišťan z Prachatic.